IMG 4232 02 1600x200

Popis mateřské školy

Budova, ve které sídlí naše MŠ, byla vystavena na přelomu 19. a 20. století původně jako škola.

Mateřská škola, které říkáme „Hnízdo“ (snažíme se o to, aby se zde děti cítily bezpečně a dobře jako ptáčci v hnízdě) má 2 třídy po 20 dětech. Mladší děti se jmenují „Vrabečkové“ a starší jsou „Vlaštovky“.

Naše mateřská škola má 5 zaměstnanců – 4 paní učitelky (jedna z nich je zároveň ředitelkou školy) a asistentku pedagoga.

Nacházíme se ve vesnici nedaleko Prahy, kde jsou příznivé podmínky pro začleňování environmentální výchovy do programu MŠ: Nedaleko MŠ jsou rozsáhlé louky a za nimi obdělávaná pole. V obci se nachází tři rybníky, které z jedné strany obklopuje les a Tichým údolím teče Únětický potok.

Environmentální výchova a vzdělávání se prolíná celým vzdělávacím programem. Je to seznamování s rostlinami, jejich pojmenování případně využití pro člověka a zvířata, sběr přírodnin a práce s nimi, pokusy s přírodními materiály, seznamování s domácími i volně žijícími zvířaty a domácími mazlíčky – péče o ně a zacházení s nimi, třídění odpadu a jeho význam pro přírodu a člověka, nakládání s vodou – její koloběh a význam pro člověka, rostliny a živočichy, vysazování okrasných rostlin a péče o ně.

Najdete nás

Joomla templates by JoomlaShine