IMG 4232 02 1600x200

Základní škola Hnízdo v Úněticích

 

Proč ZŠ Hnízdo?

  • Od 1.9.2016 obec Únětice znovu zřídila základní školu v krásné starobylé budově, kde sídlí spolu s mateřskou školou.
  • Tento záměr se setkal s iniciativou rodičů a pedagogů z Fakultní mateřské školy v Praze 6 založit obecní základní školu s inkluzívním charakterem, tj. školu, kam mohou společně chodit všechny děti včetně dětí s handicapem.
  • Dle našeho edukačního modelu očekáváme, že se stejně jako v mateřské škole i ve škole základní na procesu výchovy a vzdělávání bude podílet nejen samotné dítě, ale i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným prostředím, které má na výchovu dítěte a jeho rozvoj největší vliv.

Co je ZŠ Hnízdo?

  • Škola má formu I. stupně základní školy zřizované obcí s návazností na stávající mateřskou školu.
  • Inkluzívní přístup znamená naplňování potřeb každého jednotlivého dítěte, nejenom dětí se zvláštními výchovnými a vzdělávacími potřebami.
  • Každé dítě potřebuje něco jiného. Naše škola chce umožnit dětem, aby každé dítě mohlo objevovat svět svým vlastním způsobem, aby učení bylo stále radostí a výzvou. Učitel bude průvodcem, který pomáhá dětem maximálně rozvinout jejich potenciál.
  • Jednou z priorit bude i environmentální výchova a učení v přírodě.
  • Škola je určena přednostně pro únětické děti, ale pro dostatečné naplnění kapacity školy bude i pro děti z okolí, pro které škola Hnízdo nabízí alternativu stávajícím školám hlavního vzdělávacího proudu.
  • Počet dětí s handicapem bude pečlivě zvolen s ohledem na jejich konkrétní potřeby a potřeby celé třídy. Počet žáků ve třídě nepřesáhne 20.
  • Pro tělovýchovné aktivity budou k dispozici obecní sokolovna a hřiště v bezprostřední blízkosti školy.

Co je podstatné?

 

m kralova

 

„Ve třídě jsme parťáci, se vším si pomůžeme a poradíme, můžeme se na sebe navzájem spolehnout.“

Mgr. Markéta Králová, učitelka 1. ročníku

Najdete nás

Joomla templates by JoomlaShine