HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Výsledek zápisu do MŠ
  • Oznámení o výši úplaty
  • Konec školního roku MŠ
  • Úplata květen 2020

ZOBRAZIT VŠE


Přihlásit se k odběru aktualit

HISTORIE ŠKOLY

První zmínka o škole v Úněticích se datuje k roku 1623. Byla zakoupena chalupa, která pak „obrácena jest k obecnému dobrému, aby v ní kantor bydlil a dítky tam učil!" V roce 1760 byla na nynějším prostranství před kostelem zbudována nová škola, kde se v roce 1790 učilo 114 dětí.

V místě dnešní školní budovy byla nejprve postavena menší škola a po jejím zboření v roce 1894 budova, kterou škola užívá dodnes. Velký podíl na stavbě je připisován známému českému spisovateli Jindřichovi Šimonovi Baarovi, který v té době kaplanoval na únětické faře. V roce 1898 měla škola již 5 tříd a celkově ji navštěvovalo 424 dětí a to nejen z Únětic i z Úholiček, Moráně, Suchdola, Statenic a Černého Vola.

Období od roku 1948 je charakteristické postupným poklesem počtu dětí, ze školy se v roce 1974 stala dvoutřídka a posléze jednotřídka. Pro nedostatek dětí pak byla škola v Úněticích v roce 1983 zcela zrušena.

Současná historie se začala psát v roce 2015. Dlouhodobý záměr obce znovu zřídit základní školu se setkal s iniciativou a koncepcí skupiny rodičů a pedagogů z FMŠ v Praze 6. 1. 9. 2016 byla otevřena nově zřízená ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice. ZŠ má formu 1. stupně pro maximálně 100 žáků. Každým rokem se otevírá další první třída – od školního roku 2020/2021 bude vzdělávání probíhat ve všech ročnících.

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300