HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Výsledek zápisu do MŠ
  • Oznámení o výši úplaty
  • Konec školního roku MŠ
  • Úplata květen 2020

ZOBRAZIT VŠE


Přihlásit se k odběru aktualit

KONCEPCE ÚNĚTICE

- Respektování současně velmi dobře zvolené cesty a směru nastaveného vzdělávání a učení a respektování evaluace – jasné slovní i písemné hodnocení žáka

- Pokračování ve zvoleném RVP inkluzívního vzdělávání v MŠ a ZŠ a respektování individualizovaného přístupu

- Pozitivní přípravná třída pro budoucí prvňáčky s ohledem na jedinečnost žáka

- Škola – místo setkávání s veřejností – realizace literární kavárny a dětských divadelních představení a literárních setkávání s osobnostmi ze života knih a četby, vědy a techniky a ručních řemesel.

- Kooperace s odborníky speciální pedagogy a metodiky - supervize

- Environmentální duch školy – agro-edukace/ pěstování sezonních produktů, práce na zahradě

- Sportovní duch školy – častý pobyt venku, „Venkovní škola a projekty v přírodě“

- Propojenost ve vzdělávání dětí MŠ společně s dětmi ZŠ – „Pojď, provedu tě a pomůžu ti“

- Další cesta poznávání pro pedagogy – CŽV nejen v oblasti pedagogické, ale i stmelovací a relaxační – stmelovací výjezdy pro pedagogy -např. do hor, túry, dobré pivo, apod.

- Koncepce reagování na výzvy MŠMT a jiných organizací, ESF či Norské fondy jejich efektivní využití do praxe a následná včasná evaluace

- Vytvoření fungujícího profesionálního kolektivu jedinečných osobností, které táhnou za jeden provaz a ctí stejné hodnoty dobra a míru

- Využití všech možných míst přírody kolem školy, ale i okolí školy a navázání kontaktů s jinou, podobně smýšlející školou a školkou a vzájemná inspirace a kooperace – přespolní běh, běžecké radování, čištění přírody a pečení brambor, psaní dopisů/ opak E.Twinning – návrat k vyjadřování se slovem

- Koncepce dobrého stravování

- Vytvoření nejen edukačního místa, ale i relaxačního místa pro obec.

- Zapojení seniorů v obci do dění školy – především divadelní představení, besídky MŠ a setkávání nad dobrou kávou – vize malé literární kavárny a třeba mrkvového dortu ze školní zahrádky

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300