HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Výsledek zápisu do MŠ
  • Oznámení o výši úplaty
  • Konec školního roku MŠ
  • Úplata květen 2020

ZOBRAZIT VŠE


Přihlásit se k odběru aktualit

SVĚTOVÁ ŠKOLA - ZPRÁVY

Vizitka školy

1. Čím je podle nás škola výjimečná?

- Jsme škola, která se nachází v obci. Ctíme naši obec a vážíme si všeho co nám nabízí. Vedeme naše děti již od školky k environmentálnímu chování. Třídíme odpad papír, plast, bio odpad a nápojové kartony. Podporujeme a ctíme možnosti našich dětí a rozvíjíme jejich zvídavost.

2. Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

- Jak bylo řečeno výše vedeme naše děti k environmentálnímu chování. Globální témata jsou v určité míře součástí vyučování. Najdou se mezi dětmi jedinci, který vyhledávají informace o dění ve světě kolem nás.

3. Proč se škola uchází o titul Světová škola?

- Motivací naší školy o ucházení o titul Světová škola tkví v tom, že chceme nacházet nová a nová témata o globálních problémech. A v čem můžeme jako škola být nápomocný k jejich řešení. Rádi nalezneme nové spolužáky, nové tváře a nové nápady.

Jsme na stránkách SŠ

Naše "Přání světu" je na webových stránkách Světové školy. Zde: http://www.svetovaskola.cz/novinky/775-prani-svetu-zs-a-ms-hnizdo-unetice-p-o

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300