HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Oznámení o výši úplaty
  • Zakončení školního roku, 30.6.
  • Volná místa v ZŠ Únětice
  • Úplata květen 2020

ZOBRAZIT VŠE


Přihlásit se k odběru aktualit

KONCEPCE ŠKOLY

Koncepce základní školy je postavena na skutečnosti, že každé dítě se rodí s přirozenou zvídavostí, tvořivostí, zájmem poznávat, objevovat a zkoumat okolní svět a s radostí z jeho pochopení.

Škola chce být bezpečným místem, které pomáhá každému dítěti v poznání sebe sama, v rozvíjení vztahů s ostatními ve třídě, škole i obci a v poznávání a cestě do „velkého“ světa.

Důležitá je pro nás individualizace vyučování . Cílem tohoto přístupu je pomoci každému v maximálním rozvoji jeho potenciálu.

Chceme, aby vzdělávací proces byl cestou od hravých forem výuky k postupům a metodám založeným na stále větší samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a výsledky, aby byl cestou, která povede žáka od jednoduchého ke složitému, od lehkého k náročnému, od blízkého ke vzdálenému, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu. Děti podporujeme v hledání jednoduchých a originálních řešení místo zdlouhavých či nudných postupů, dodáváme jim odvahu svobodně si hledat vlastní cestu k cíli. Chyby považujeme za přirozenou součást učení. Děti za ně netrestáme špatným hodnocením, naopak jim poskytujeme srozumitelnou zpětnou vazbu

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300