Pro přihlášení do kroužků nebo více informací ke kroužkům, kontaktujte, prosím, školu na e-mailové adrese: hnizdo@skolaunetice.cz