Nabídka kroužků v MŠ pro nový školní rok 2022/2023 bude aktualizována během září. Informace o kroužcích a zápisu do nich budou zveřejněny na nástěnkách v budově školy.