Od 14. do 21. 9. 2022 probíhá dodatečný zápis do naší ZUŠ. Je možné se přihlásit do následujících oborů: plošná a prostorová tvorba, sborový zpěv, hudební přípravka pro předškoláky i pro 1. ročník ZŠ a hra na bicí nástroje. Přihlášku ke stažení naleznete zde. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit osobně nebo zaslat na adresu školy.

Výuka v naší ZUŠ začne v letošním roce v týdnu od 12.9.2022.

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 nebude otevřen Literárně dramatický obor. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

děkujeme všem o zájem o naší  ZUŠ. Přijímací řízení do ZUŠ pro následující školní rok 2022/2023 proběhne 28. a 29. 6. 2022. K zápisu je možné přihlásit se prostřednictvím následujícího odkazu.

Zápis do ZUŠ pro školní rok 2022-2023

Úplata ZUŠ Hnízdo Únětice 2022-2023

Přihláška do ZUŠ Hnízdo Únětice pro školní rok 2022-2023

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na adresu školy, nebo doručit osobně.

Rozvrh bude k dispozici na začátku září 2022. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

 

Koncepce základní umělecké školy ve škole Hnízdo v Úněticích

Cílem naší ZUŠ je poskytovat kvalitní umělecké vzdělání v rámci komunity obce Únětic a okolí. 

Pro naší školu je důležitá spolupráce se základní a mateřskou školou a mezioborová spolupráce. 

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme přípravné studium hudebního oboru a základní studium I. stupně. Zpočátku bude studium individuálně přizpůsobeno věku a dovednostem žáků. Studium II. stupně bude otevřeno až v dalších letech. V případě zájmu bude možné otevřít i studium pro dospělé.

Vize:

  • Škola poskytuje kvalitní základ pro další možné umělecké vzdělání.
  • Škola přistupuje k žákovi tak, aby žák hrál a tvořil pro radost, nikoliv z donucení.
  • Škola podporuje rozvoj a kreativitu žáků.
  • Škola spolupracuje s regionem, účastní se soutěží a spolupráce mezi školami.

Vyučované obory ZUŠ:

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu
hra na klavír 
hra na kytaru

hra na housle

hra na bicí 

sborový zpěv

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba 

Přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru pro předškoláky a 1. ročník 

 

Charakteristika pedagogického sboru:

Postupně budujeme stabilní tým pedagogů, který bude zároveň „spolutvůrcem“ naší nové školy. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni učitelé s kvalifikací i výkonní umělci.

Vybavení školy a její podmínky: 

V rámci přestavby a dostavby budovy školy vznikly potřebné třídy, které jsou vhodné pro výuku základní umělecké školy. Ve škole je aula, která je vhodná pro výuku literárně dramatického oboru a sborového zpěvu. Škola disponuje pro hudební obor pianem, bicí soupravou, kytarami a velkou sbírkou perkusních nástrojů. Dále máme vybavenou keramickou dílnu a dostatek pomůcek pro výtvarný obor.