Vážení rodiče,

děkujeme všem o zájem do ZUŠ. Rozhodnutí o přijetí obdržíte během měsíce srpna.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!

 

Úplata ZUŠ Hnízdo Únětice 2021-2022

Přihláška do ZUŠ Hnízdo Únětice 2021-2022

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na adresu školy, nebo doručit osobně.

Rozvrh bude k dispozici na začátku září 2021. Sledujte naše webové stránky.

 

Koncepce základní umělecké školy ve škole Hnízdo v Úněticích

Cílem naší ZUŠ je poskytovat kvalitní umělecké vzdělání v rámci komunity obce Únětic a okolí. 

Pro naší školu je důležitá spolupráce se základní a mateřskou školou a mezioborová spolupráce. 

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme přípravné studium hudebního oboru a základní studium I. stupně. Zpočátku bude studium individuálně přizpůsobeno věku a dovednostem žáků. Studium II. bude otevřeno až v dalších letech. V případě zájmu bude možné otevřít i studium pro dospělé.

Vize:

  • Škola poskytuje kvalitní základ pro další možné umělecké vzdělání.
  • Škola přistupuje k žákovi tak, aby žák hrál a tvořil pro radost, nikoliv z donucení.
  • Škola podporuje rozvoj a kreativitu žáků.
  • Škola spolupracuje s regionem, účastní se soutěží a spolupráce mezi školami.

Vyučované obory ZUŠ:

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu 
hra na klavír 
hra na kytaru

hra na housle

hra na bicí 

sborový zpěv

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba 

Literárně dramatický obor:
Literárně dramatický obor 

Přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru pro předškoláky a 1. ročník 

Charakteristika pedagogického sboru:

Postupně budujeme stabilní tým pedagogů, který jsou zároveň „spolutvůrci“ naší nové školy. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni učitelé s kvalifikací i výkonní umělci.

Vybavení školy a její podmínky: 

V rámci přestavby a dostavby budovy školy vznikly potřebné třídy, které jsou vhodné pro výuku základní umělecké školy. Ve škole je aula, která je vhodná pro výuku literárně dramatického oboru a sborového zpěvu. Škola disponuje pro hudební obor pianem, bicí soupravou. kytarami a velkou sbírkou perkusních nástrojů. Dále máme vybavenou keramickou dílnu a dostatek pomůcek pro výtvarný obor.