Rozvrh ZUŠ pro školní rok 2022/2023

Pondělí:

Výuka hry na bicí (individuální výuka)

Sbor 15.15 – 16.45

Klavír (individuální výuka)

Úterý:

Kytara (individuální výuka)

Klavír (individuální výuka)

Hudební přípravka pro předškoláky 14.45 – 15.30

Hudební přípravka pro I. ročník 15.30 – 16.15

Hudební nauka mladší žáci 16.15 – 17.00

Hudební nauka starší žáci 17.00 – 17.45

Středa:

Klavír (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Bicí (individuální výuka)

Čvrtek:

Kytara (individuální výuka)

Plošná a prostorová tvorba 15.15 – 16.45

Pátek:

Klavír (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Týdenní hodinová dotace:

hra na hudební nástroj 2x 45 min

přípravné studium ke vzdělávání v hudebním oboru: 1x 45 min

sborový zpěv: 2x 45 min 1.-2.ročník, 3x 45 min 3.-7.ročník

literárně dramatický obor: 2x 45 min 1.-3.ročník, 3x 45 min 4.-7. ročník

plošná a prostorová tvorba: 2x 45 min 1.ročník, 3x 45 min 2.-7. ročník

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu a hra na klavír – Mgr. Richard Humpl, DiS.

hra na klavír – Mgr. Ludmila Čermáková

hra na kytaru – Matěj Havlíček, DiS.

hra na housle a hra na klavír – Kamila Dolečková

hra na bicí – Martin Kopřiva

sborový zpěv – Mgr. Věra Demelová

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba – Mgr. Zuzana Vítková

Hudební nauka a přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru – Bc. Petra Borecká