Rozvrh ZUŠ pro školní rok 2024/2025

Pondělí:

Sbor 15.15 – 16.45

Plošná a prostorová tvorba 15.15 – 17.30

Klavír (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Úterý:

Kytara (individuální výuka)

Klavír (individuální výuka)

Bicí (individuální výuka)

Hudební přípravka pro předškoláky 14.45 – 15.30

Hudební přípravka pro I. ročník 15.30 – 16.15

Hudební nauka mladší žáci 16.20 – 17.05

Hudební nauka starší žáci 17.15 – 18.00

Středa:

Klavír (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Bicí (individuální výuka)

Dramatický obor 14:00 – 15:30

Multimediální tvorba 15:45 – 17:15

Čtvrtek:

Kytara (individuální výuka)

Klavír (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Pátek:

Flétna (individuální výuka)

Pedagogové základní umělecké školy:

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu – Mgr. Lenka Hrehorová

hra na kytaru – Matěj Havlíček, DiS.

hra na housle a hra na klavír – Kamila Dolečková

hra na bicí – Martin Kopřiva

sborový zpěv – Mgr. Věra Demelová

hra na kytaru – Tomáš Fuchs

hra na klavír – Jakub Zomer

hra na klavír – Adam Blažek, DiS.

hudební nauka a přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru – Jakub Zomer

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba – Mgr. Zuzana Vítková

multimediální tvorba – Mgr. Jan Štefan

Dramatický obor:

dramatický obor – Mgr. Jan Štefan