Rozvrh ZUŠ pro školní rok 2023/2024

Pondělí:

Sbor 15.15 – 16.45

Plošná a prostorová tvorba 15.15 – 16.45

Klavír (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Úterý:

Kytara (individuální výuka)

Klavír (individuální výuka)

Bicí (individuální výuka)

Hudební přípravka pro předškoláky 14.45 – 15.30

Hudební přípravka pro I. ročník 15.30 – 16.15

Hudební nauka mladší žáci 16.15 – 17.00

Hudební nauka starší žáci 17.00 – 17.45

Středa:

Klavír (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Housle (individuální výuka)

Bicí (individuální výuka)

Čvrtek:

Kytara (individuální výuka)

Klavír (individuální výuka)

Pátek:

Klavír (individuální výuka)

Flétna (individuální výuka)

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu a hra na klavír – Mgr. Richard Humpl, DiS.

hra na kytaru – Matěj Havlíček, DiS.

hra na housle a hra na klavír – Kamila Dolečková

hra na bicí – Martin Kopřiva

sborový zpěv – Mgr. Věra Demelová

hra na kytaru – Tomáš Fuchs

hra na klavír – Jakub Zomer

hra na klavír – Olena Lys

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba – Mgr. Zuzana Vítková

Hudební nauka a přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru – Bc. Petra Borecká, Dis.