Týdenní hodinová dotace:

hra na hudební nástroj: 1x 45 min

přípravné studium ke vzdělávání v hudebním oboru: 1x 45 min

sborový zpěv: 2x 45 min 1.-2.třída, 3x 45 min 3.-7.třída

literárně dramatický obor: 2x 45 min 1.-3.třída, 3x 45 min 4.-7. třída

plošná a prostorová tvorba: 2x 45 min 1.třída, 3x 45 min 2.-7. třída

Hudební obory:

hra na zobcovou flétnu – Richard Humpl
hra na klavír – Ludmila Čermáková
hra na kytaru – Matěj Havlíček

hra na housle – Kamila Dolečková

hra na bicí – Roman Vícha

sborový zpěv – Christiana Mina

Výtvarné obory:

plošná a prostorová tvorba – Zuzana Vítková

Literárně dramatický obor:
Literárně dramatický obor – Petra Ernyei

Přípravné studium ke vzdělávání v hudební oboru pro předškoláky a 1. třídu – Kamila Dolečková