Zpráva o lesní třídě naší MŠ

Informační bulletin Mrkvička napsal v červnu 2022 o naší třídě lesní mateřské školky. Článek si můžete prohlédnout zde.

Informace k zápisu do lesní třídy:

Vážení rodiče,

všem zájemcům o lesní třídu děkujeme za zájem. Více informací k zápisu do lesní třídy mateřské školy naleznete zde.

Lesní třída mateřské školy Hnízdo v Úněticích byla jasnou volbou pro navýšení kapacity MŠ.

Děti v mateřské škole vedeme již od počátku ke kladnému vztahu k přírodě a k její ochraně. Téma ekologie se prolíná celým školním vzdělávacím programem (ŠVP) MŠ, většinu času v přírodě trávíme již nyní. Proto nás s paní ředitelkou potěšil souhlas obce se vznikem lesní třídy MŠ.

Pečlivě jsme vybírali místo a konečná volba je sad vedle myslivecké základny.

Naším zázemím bude vytápěná maringotka, vyhrazená převážně k odpočinku po obědě. Na ní bude navazovat zastřešená dřevěná terasa a domek, který nám poslouží zejména při deštivém či mrazivém počasí, bude vytápěna solární energií nebo kamny. V něm by se děti moly ohřát, usušit nasvačit, hrát si apod. Bezprostřední okolí zázemí bude oploceno.

Dopolední a odpolední svačinu děti dostanou na místě, na obědy budeme chodit do školní jídelny.

Provoz lesní třídy: 7:45 do 16:15 hodin. Do prostoru lesní třídy nebudou rodiče vozit děti auty, pouze na kole nebo pěšky!!!

V 7:45 si děti vyzvedne paní učitelka u hřbitova a odvede je do lesní třídy, kde bude probíhat vzdělávací program dle ŠVP, a to převážně venku. K výuce nám poslouží všechny biotopy (louky, lesy, pole, potok, rybník, chov domácích zvířat v okolí apod.).

Rodiče si mohou děti vyzvedávat od 15:00 do 16:00 v lesní třídě, poté děti paní učitelka odvede a předá rodičům před hřbitovem.

Každý pátek se přesuneme do „kamenné“ MŠ, takže si budeme moci naplánovat vzdělávací činnosti, které by v terénu byly složité (vzdělávací videa, poslech hudby, zpěv s klavírem, složitější výtvarné činnosti, práce s hlínou atd.).

Těšíme se na čas strávený s vašimi dětmi v přírodě!

Za lesní třídu Věra Demelová

PS: „Není špatného počasí, jen špatné oblečení“!

Provozní informace lesní třídy

Podmínky přijetí dětí do LMŠ jsou shodné s těmi do do MŠ Hnízdo. Pouze jde o omezení věku dětí (lesní třída MŠ je doporučována dětem od 4 roku věku dítěte). V LMŠ není možné plnit poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy.

Hygienické zázemí pro děti je zajištěno jedním separačním WC a jedním pisoárem.

Pitná voda bude přivážena na vozíku v plastových barelech z budovy školy. Tato pitná voda poslouží k oplachu nádobí a k osobní hygieně.

Stravování (včetně dopolední přesnídávky a odpolední svačiny) je zabezpečeno školní kuchyní školy Hnízdo v Úněticích.

Pitný režim dětí je zajištěn osobní lahví, kterou má dítě v batůžku (vodu možno doplnit při obědě ve škole).

Odpolední spánek probíhá v zateplené maringotce. Dětí spí na lehátkách, k doplnění komfortu mají osobní karimatky a spacáky.

Režim dne:

7:45 – 8:00 – setkání dětí s pedagogem u hřbitova v Úněticích

8:00 – 8:25 – společná cesta k zázemí LMŠ, společné cvičení

8:25 – 9:45 – dopolední program 1. část, volná hra

9:45 – 10:00 – svačina

10:00 – 11:45 – dopolední program 2. část, volná hra

11:45 – 12:10 – odchod na oběd do budovy školy

12:10 – 12:30 – oběd

12:30 – 12:55 – odchod do zázemí LMŠ

13:00 – 14:30 – odpočinek, spánek

14:45 – 15:00 – svačina

15:00 – 15:40 – volná hra

15:40 – 16:00 – společná cesta ke hřbitovu

16:00 – 16:15 – předání dětí zákonným zástupcům