Úplaty v mateřské škole pro školní rok 2023-2024

Školkovné
Ve školním roce 2023/2024 je úplata za předškolní vzdělávání ve výši 500,-Kč/měsíc. Od úplaty jsou osvobozeny děti
v posledním roce docházky v mateřské škole před nástupem do základní školy.

Stravné
Měsíční záloha na stravné je ve výši 1.020,- Kč, pro děti, které během školního roku dovrší 7 let, je záloha ve výší 1.160,- Kč.

Všechny platby provádějte bankovním převodem na účet školy: 181826927/0300 pod variabilním symbolem, který by
Vašemu dítěti přidělen při nástupu do mateřské školy. Variabilní symbol pro platby stravy zůstává dětem stejný po celou
dobu jejich docházky do naší školy!
Po domluvě s kanceláří školy je možné hradit platby hotově.