SVĚTOVÁ ŠKOLA   

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

Člověk v tísni                                    Varianty                           Arpok                      ADRA                      ČR pomáhá

AKTUALITY:

Dne 10.11.2020 se zástupci žáků a pedagogů naší školy zúčastní summitu Světové školy.

Více informací naleznete zde.

Škola splnila veškerá kritéria nutná k obdržení certifikátu Světová škola

 

 

Bazárek v Základní škole Hnízdo Únětice

Plakát Bazárek

Modelky

Přednáška o Kamerunu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Byli jsme vybráni jako partnerská škola v projektu Světová škola. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.

Základní filozofie projektu Světová škola podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Naše škola vnímá odpovědnost za vzdělávání žáků ve světě bohatém na informace, vývoj technologií a zároveň odpovědnost za kvalitu vztahů nejbližších i nejvzdálenějších. Tímto projektem bychom mohli lépe reagovat na potřeby světa i místa, kde žijeme a působíme jako škola. Výzvou pro nás není výsledný certifikát – ohodnocení Světové školy, ale vzájemná spolupráce napříč školami a lidmi, setkávání se s inspirací jako takovou a nakonec příležitost k vlastnímu růstu.

NAŠE TÉMA: JEDNÁM ZODPOVĚDNĚ, MĚNÍM SVĚT

Motto: I malé krůčky hýbou světem, společně dokážeme víc!

VIZITKA ŠKOLY

Jsme na stránkách SŠ

Naše „Přání světu“ je na webových stránkách Světové školy.

Zde: http://www.svetovaskola.cz/novinky/775-prani-svetu-zs-a-ms-hnizdo-unetice-p-o

Bazárek v Základní škole Hnízdo Únětice
Plakát Bazárek
Modelky
Přednáška o Kamerunu

ŠABLONY Projekt registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013462

ZUŠ Taussigova | Praha 8

MŠMTRozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020(VII. etapa)

logo msmt

PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ – ČECHYMalý přemyslovský měšec 2020

O2O2 CHYTRÁ ŠKOLA

O2 Chytrá škola (Nadace O2)
Logo O2 Chytrá škola