ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dokumenty strávníci MŠ/ZŠ/zaměstnanci:

Organizace školního stravování

Přihláška ke stravování ZŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Přihláška ke stravování zaměstnanci 

Dokumenty cizí strávníci:

Organizace školního stravování

Přihláška ke stravování – senioři

Přihláška ke stravování – cizí strávníci 

Odhlašování obědů do 15h předešlého dne na www.strava.cz

případně SMS na tel. 605 448 500
(jméno, třída, den)

JÍDELNÍČEK

Poplatek za obědy prosíme hradit bankovním převodem:

č. účtu: 181826927/0300
pod variabilním symbolem vašeho dítěte