ŠKOLNÍ JÍDELNA

Na základě navýšení cen potravin se od 1. září 2022 upravuje cena stravného, jak pro strávníky v MŠ, ZŠ, ale i pro seniory a cizí strávníky, vice informací naleznete v příslušných dokumentech v Organizaci stravování.

Přehled plateb a výši konta Vašeho dítěte můžete sledovat přes program strava.cz pod Vašimi přihlašovacími údaji. Konto Vašeho dítěte v programu strava.cz je zároveň kontem pro úhradu plateb družiny ZŠ a školkovného v MŠ.

Dokumenty strávníci MŠ/ZŠ/zaměstnanci:

Oznámení o výši stravného od 1. 2. 2023

Organizace školního stravování

Přihláška ke stravování ZŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Přihláška ke stravování zaměstnanci 

Dokumenty cizí strávníci:

Organizace školního stravování

Přihláška ke stravování – senioři

Přihláška ke stravování – cizí strávníci 

Odhlašování obědů do 15h předešlého dne na www.strava.cz

případně SMS na tel. +420 724 599 409
(jméno, třída, den)

JÍDELNÍČEK

Poplatek za obědy prosíme hradit bankovním převodem na účet školy: 181826927/0300
pod variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol pro platby stravy zůstává dětem stejný po celou dobu jejich docházky do naší školy!