HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Volná pozice - Učitel(ka) pro
  • Inzerát - volné pozice
  • Výsledky SCIO - 3.A
  • Konkursní řízení ZŠ a MŠ

ZOBRAZIT VŠE

ŠKOLSKÁ RADA HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

Školská rada ZŠ Hnízdo v Úněticích má v současné době šest členů a je složena ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele školy v poměru 2:2:2.
Schází se dle potřeby a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.)
Funkční období členů školské rady je tři roky.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠR

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MGR. MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300