HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Diskusní setkání o škole
  • Seminář k Hejného matematice
  • Zápis do 1. ročníku ZŠ
  • Den otevřených dveří

ZOBRAZIT VŠE

ŠKOLSKÁ RADA HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

Školská rada ZŠ Hnízdo v Úněticích má v současné době šest členů a je složena ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele školy v poměru 2:2:2.
Schází se dle potřeby a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.)
Funkční období členů školské rady je tři roky.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠR

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
MOB.: +420 736 712 266
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MGR. MARTINA STEJSKALOVÁ
MOB.: +420 605 448 500
EMAIL: martina.stejskalova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300