Úplata za školní družinu:

Ve školním roce 2021-2022 je úplata za školní družinu ve výši 500,-Kč/měsíc.

Dokumenty:

Přihláška do ŠD 

Pověření k vyzvedávání dětí ze ŠD

Školní vzdělávací plán pro ŠD

Kontakty:

Mobil: 604 183 683

  1. oddělení: 1. třída Kristýna Jilková
  2. oddělení: 2. a 4. třída Lucie Mauerová
  3. oddělení: 3. a  5. třída Markéta Simonová

Provoz družiny

Ranní družina: 7:00 – 7:55

Odpočinek (možnost odchodu ze ŠD): oběd – 14:00

Pobyt venku (zahrada školy, procházky – okolí školy): 14:00 – 15:00

Zájmová činnost, kroužky (možnost odchodu ze ŠD): 15:00 – 17:00