Úplata za školní družinu:

Ve školním roce 2020-2021 je úplata za školní družinu ve výši 500,-Kč/měsíc.

Dokumenty:

Přihláška do ŠD 

Pověření k vyzvedávání dětí ze ŠD

Kontakty:

Mobil: 604 183 683

  1. oddělení, 1. třída Lucie Maureová           lucie.mauerova@skolaunetice.cz
  2. oddělení, 2.-4. třída Kristýna Jilková      kristina.jilkova@skolaunetice.cz

Provoz družiny

Ranní družina: 7:00 – 7:55

Odpočinek (možnost odchodu ze ŠD): oběd – 14:00

Pobyt venku (zahrada školy, procházky – okolí školy): 14:00 – 15:00

Zájmová činnost, kroužky (možnost odchodu ze ŠD): 15:00 – 17:00