Fotogalerie školy
Jablko nebo citrón
Ohlédnutí za školou v přírodě ve Štramberku
Květen v družině
1. třída v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK
Návštěva katedrály sv. Víta 4. a 5. třída
Jaro ve škole
Společné předvánoční malování obrazu volavky s paní Martinou Konvičkovou
Vánoční vyšívání 5. A
Halloween ve 3. A
Podzimní projektový den
Setkání na konci školního roku MŠ / ZŠ
Projekt pro Národní muzeum – slavnostní předávání
Na jaře 2021 byla Základní škola Hnízdo v Úněticích oslovena Národním muzeem ohledně výzdoby interaktivního Dětského muzea.
Zadání koresponduje s pojetím expozice nově zrekonstruované budovy Národního muzea. Škola se rozhodla vytvořit historické medailony, které zachycují významné artefakty a ikony českých dějin. 
Po návratu žáků z distanční výuky pracovaly na projektu všechny třídy pod vedením Mgr. Zuzany Vítkové v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností.
Celé dílo (4x3m) bude umístěno ve vitrínách stálé expozice.
Dne 24.6.2021 došlo k slavnostnímu předání zástupcům Národního muzea na půdě školy. 
Otevření expozice je plánováno na podzim 2021.
Projektový den s panem Karlem Chobotem – Ze života hmyzu
Jak žili lidé ve starší době bronzové – 4. třída
Příběh jedné kapky vody – Projektový den s panem Michalem Nekvasilem
Head, shoulders, knees and toes – Klárka Holubová
Head, shoulders, knees and toes v podání paní učitelky Mariany
Jóga pro děti
Prezentace prací žáků během distanční výuky

Prezentace ke Světové škole

Mikuláš v ZŠ 2020

Slavnostní otevření školy, 31.8.2020

Foto exteriér / interiér ZŠ