Fotogalerie školy
Škola v přírodě Varvažov 2024
Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem
Návštěva Rudolfina
Biodiverzita
Výtvarná soutěž Okno do jarní zahrady
Noc v muzeu
Dřevěná dílna
Mikulášská
Projektový den „Co je doma, to se počítá!“
Dětské muzeum Národního muzea
Soutěž s panem Popelou
Projekt únětická kultura
Seznámení s Armádou České republiky
Projektový den v 1. a 2. třídě
Recitační soutěž
Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus
Únětické dvorky
Svatý Martin ve škole
Projekt židle 5. třída
Projekt židle 4. třída
Projekt židle 3. třída
Podzimní projektový den
Představení hasičské techniky
Projekt židle
Jablko nebo citrón
Ohlédnutí za školou v přírodě ve Štramberku
Květen v družině
1. třída v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK
Návštěva katedrály sv. Víta 4. a 5. třída
Jaro ve škole
Společné předvánoční malování obrazu volavky s paní Martinou Konvičkovou
Vánoční vyšívání 5. A
Halloween ve 3. A
Podzimní projektový den
Setkání na konci školního roku MŠ / ZŠ
Projekt pro Národní muzeum – slavnostní předávání
Na jaře 2021 byla Základní škola Hnízdo v Úněticích oslovena Národním muzeem ohledně výzdoby interaktivního Dětského muzea.
Zadání koresponduje s pojetím expozice nově zrekonstruované budovy Národního muzea. Škola se rozhodla vytvořit historické medailony, které zachycují významné artefakty a ikony českých dějin. 
Po návratu žáků z distanční výuky pracovaly na projektu všechny třídy pod vedením Mgr. Zuzany Vítkové v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností.
Celé dílo (4x3m) bude umístěno ve vitrínách stálé expozice.
Dne 24.6.2021 došlo k slavnostnímu předání zástupcům Národního muzea na půdě školy. 
Otevření expozice je plánováno na podzim 2021.
Projektový den s panem Karlem Chobotem – Ze života hmyzu
Jak žili lidé ve starší době bronzové – 4. třída
Příběh jedné kapky vody – Projektový den s panem Michalem Nekvasilem
Head, shoulders, knees and toes – Klárka Holubová
Head, shoulders, knees and toes v podání paní učitelky Mariany
Jóga pro děti
Prezentace prací žáků během distanční výuky

Prezentace ke Světové škole

Mikuláš v ZŠ 2020

Slavnostní otevření školy, 31.8.2020

Foto exteriér / interiér ZŠ