INFORMACE O VÝUCE

Výuka začíná v 8:15, od letošního roku v pěti kmenových třídách. Délku hodiny a přestávky pedagog volí podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Výuka je vedena v jednom bloku, odpolední vyučování neprobíhá.

Koncepce školy je orientovaná na maximální individuální pokrok, který je skutečně reálný, vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a rodinné atmosféře ve škole.

Využíváme projektové vyučování, skupinové učení, vzdělávání v souvislostech, kooperativní vyučování, problémové vyučování atd.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve sportovním areálu Sokolovny a okolí. Všechny třídy se účastní výuky plavání.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy školy je zároveň i vytvoření zázemí pro rozvoj rukodělné práce v rámci školních i mimoškolních aktivit. K dispozici je vybavená dílna (ponky, nářadí, tkalcovský stav, keramická pec).

V únoru 2020 škola zahájila výuku keramického kroužku. Nabídka školních i mimoškolních aktivit v oblasti rukodělných dovedností se bude i nadále postupně rozšiřovat.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

8:15 – 9:00         9:00 – 9:10      9:10 – 9:55      9:55 – 10:15     10:15 – 11:00     11:00 – 11:10    11:00 – 11:55     11:55 – 12:05    12:05 – 12:50    12:50 – 13:00    13:00 – 13:45

1.hodina            přestávka      2. hodina      přestávka       3. hodina       přestávka      4. hodina       přestávka       5. hodina        přestávka      6. hodina         

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 27. října a 29. října 2021

Ředitelské volno: 22. prosince 2021

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

Jarní prázdniny: 7. února až 13. února 2022

Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny: 1. července až 31. srpna 2022