Seznamy pomůcek jsou pouze orientační, definitivní seznamy pomůcek děti dostanou na začátku školního roku od svých třídních učitelů.

Seznam pomůcek pro ZŠ (2.-5. ročník)

Seznam pomůcek pro 1. ročník

INFORMACE O VÝUCE

Výuka začíná v 8:15 v pěti kmenových třídách. Délku hodiny a přestávky pedagog volí podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Výuka je vedena v jednom bloku, odpolední vyučování neprobíhá.

Koncepce školy je orientovaná na maximální individuální pokrok, který je skutečně reálný, vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a rodinné atmosféře ve škole.

Využíváme projektové vyučování, skupinové učení, vzdělávání v souvislostech, kooperativní vyučování, problémové vyučování atd.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve sportovním areálu Sokolovny a okolí. Všechny třídy se účastní výuky plavání.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy školy je zároveň i vytvoření zázemí pro rozvoj rukodělné práce v rámci školních i mimoškolních aktivit. K dispozici je vybavená dílna (ponky, nářadí, tkalcovský stav, keramická pec).

Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit, zejména pak v oblasti rukodělných dovedností. V letošním školním roce budou probíhat následující kroužky: keramika, dřevěná dílna, 3D tisk a modelování a arteterapie.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

8:15 – 9:00         9:00 – 9:10      9:10 – 9:55      9:55 – 10:15     10:15 – 11:00     11:00 – 11:10    11:00 – 11:55     11:55 – 12:05    12:05 – 12:50    12:50 – 13:00    13:00 – 13:45

1.hodina            přestávka      2. hodina      přestávka       3. hodina       přestávka      4. hodina       přestávka       5. hodina        přestávka      6. hodina