ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1. 9. 2022 Zahájení školního roku

5. 9. 2022 Ředitelské volno

28. 9. 2022 Státní svátek

10. – 21. 10. 2022 Konzultace

26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny

28. 10. 2022 Státní svátek

7. – 18. 11. Tripartity

17. 11. 2022 Státní svátek

24. 11. 2022 Vánoční dílna

13. 12. 2022 Vánoční akademie

22. 12. 2022 Ředitelské volno

23. 12. 2022 –  2. 1. 2023 Vánoční prázdniny

9. – 20. 1. 2023 Konzultace

3. 2. 2023 Pololetní prázdniny

13. 2. – 19. 2. 2023 Jarní prázdniny

27. 2. – 10. 3. 2023 Konzultace

28. 3. 2023 Jarní dílna a Den otevřených dveří

6. 4. -10. 4. 2023 Velikonoční prázdniny

11. 4. – 21. 4. 2023 Tripartity

1. 5. 2023 Státní svátek

8. 5. 2023 Státní svátek

19. – 23. 6. 2023 Škola v přírodě

3. 7. 2023 – 31. 8. 2023 Hlavní prázdniny

INFORMACE O VÝUCE

Výuka začíná v 8:15 v pěti kmenových třídách. Délku hodiny a přestávky pedagog volí podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Výuka je vedena v jednom bloku, odpolední vyučování neprobíhá.

Koncepce školy je orientovaná na maximální individuální pokrok, který je skutečně reálný, vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a rodinné atmosféře ve škole.

Využíváme projektové vyučování, skupinové učení, vzdělávání v souvislostech, kooperativní vyučování, problémové vyučování atd.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve sportovním areálu Sokolovny a okolí. Všechny třídy se účastní výuky plavání.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy školy je zároveň i vytvoření zázemí pro rozvoj rukodělné práce v rámci školních i mimoškolních aktivit. K dispozici je vybavená dílna (ponky, nářadí, tkalcovský stav, keramická pec).

Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit, zejména pak v oblasti rukodělných dovedností. V letošním školním roce budou probíhat následující kroužky: keramika, dřevěná dílna, 3D tisk a modelování a arteterapie.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

8:15 – 9:00         9:00 – 9:10      9:10 – 9:55      9:55 – 10:15     10:15 – 11:00     11:00 – 11:10    11:00 – 11:55     11:55 – 12:05    12:05 – 12:50    12:50 – 13:00    13:00 – 13:45

1.hodina            přestávka      2. hodina      přestávka       3. hodina       přestávka      4. hodina       přestávka       5. hodina        přestávka      6. hodina