INFORMACE O VÝUCE

Výuka začíná v 8:15, od letošního roku v pěti kmenových třídách. Délku hodiny a přestávky pedagog volí podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Výuka je vedena v jednom bloku, odpolední vyučování neprobíhá.

Koncepce školy je orientovaná na maximální individuální pokrok, který je skutečně reálný, vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a rodinné atmosféře ve škole.

Využíváme projektové vyučování, skupinové učení, vzdělávání v souvislostech, kooperativní vyučování, problémové vyučování atd.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve sportovním areálu Sokolovny a okolí. Všechny třídy se účastní výuky plavání.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy školy je zároveň i vytvoření zázemí pro rozvoj rukodělné práce v rámci školních i mimoškolních aktivit. K dispozici je vybavená dílna (ponky, nářadí, tkalcovský stav, keramická pec).

V únoru 2020 škola zahájila výuku keramického kroužku. Nabídka školních i mimoškolních aktivit v oblasti rukodělných dovedností se bude i nadále postupně rozšiřovat.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK

8:15 – 9:00         9:00 – 9:10      9:10 – 9:55      9:55 – 10:15     10:15 – 11:00     11:00 – 11:10    11:00 – 11:55     11:55 – 12:05    12:05 – 12:50    12:50 – 13:00    13:00 – 13:45

1.hodina            přestávka      2. hodina      přestávka       3. hodina       přestávka      4. hodina       přestávka       5. hodina        přestávka      6. hodina         

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2020

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 až 3. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 8. března až 14. března 2021

Velikonoční prázdniny: 1. dubna až 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny: 1. července až 31. srpna 2021