ŠKOLSKÁ RADA ZŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

Školská rada ZŠ Hnízdo v Úněticích má v současné době šest členů a je složena ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele školy, v poměru 2:2:2. Členy školské rady v tomto funkčním období jsou: Bc. Pavel Svoboda a Barbora Pazourová (členové zastupující zřizovatele), Tereza Opolecká (předsedkyně školské rady) a Iva Ambrožová (členové zastupující zákonné zástupce), Mgr. Iva Harabišová a Martin Roháľ  (členové zastupující pedagogické pracovníky). Školská rada se schází dle potřeby a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.)
Funkční období členů školské rady je tři roky.

DOKUMENTY ŠKOLSKÉ RADY: