Vzhledem k uzavření mateřské školy a základní školy se úplata za měsíc březen neplatí.