Od září 2021 se Základní škola a mateřská škola rozšíří o Základní uměleckou školu a Lesní školku.

Podrobné informace budou sděleny během června 2021.