Na jaře 2021 byla Základní škola Hnízdo v Úněticích oslovena Národním muzeem ohledně výzdoby interaktivního Dětského muzea.

Zadání koresponduje s pojetím expozice nově zrekonstruované budovy Národního muzea. Škola se rozhodla vytvořit historické medailony, které zachycují významné artefakty a ikony českých dějin.

Po návratu žáků z distanční výuky pracovaly na projektu všechny třídy pod vedením Mgr. Zuzany Vítkové v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností.

Celé dílo (4x3m) bude umístěno ve vitrínách stálé expozice.

Dne 24.6.2021 došlo k slavnostnímu předání zástupcům Národního muzea na půdě školy.

Otevření expozice je plánováno na podzim 2021.