Vážení rodiče, od 1.10.2021 byly aktualizovány školní vzdělávací programy pro mateřskou školu, základní školu, školní družinu a základní uměleckou školu.
Dále byla Školskou radou schválena výroční zpráva za školní rok 2020/2021.
Všechny dokumenty jsou aktualizovány.