Na začátku školního roku jsme se pustili do projektu vybudování knihovny na naší základní škole. V současnosti knihovna čítá 368 dětských publikací. Děti, zejména pak ty mladší, se rády před knihovnou zastavují a prohlíží si knihy. Od listopadu do konce května se zrealizovalo 174 výpůjček dětských knih. Velkou radost máme také z toho, že naše knihovna navázala spolupráci s obecní únětickou knihovnou a podařilo se nám tak zrealizovat i meziknihovní výpůjčky dětské literatury.