Vážení rodiče,

od 14. do 21. 9. 2022 probíhá dodatečný zápis do naší ZUŠ. Je možné se přihlásit do následujících oborů: plošná a prostorová tvorba, sborový zpěv, hudební přípravka pro předškoláky i pro 1. ročník ZŠ a hra na bicí nástroje. Přihlášku ke stažení naleznete zde. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit osobně nebo zaslat na adresu školy.