Vážení rodiče a přátelé školy,

dne 19. září 2022 byla schválena Školskou radou Základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hnízdo v Úněticích výroční zpráva základní školy Hnízdo v Úněticích za školní rok 2021/2022.