Milí rodiče,

děti ze všech tříd naší mateřské školy si připravily pro nové občánky a jejich rodiny několik písniček a básniček. S dětmi se sejdeme před školkou ve 14:45. Zapište prosím účast dětí do formuláře u jejich třídy nebo paní učitelky! Prosíme vyberte s dětmi nějaké sváteční oblečení pro tuto příležitost. Děkujeme!

Vítání občánků (2)