Vážení rodiče,
zveřejňujeme dostupné výsledky Testování tělesné zdatnosti žáků pořádané Českou školní inspekcí, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníku. Zde naleznete výsledky našich dětí v porovnání s celou republikou.
V souhrnu lze říci, že na tom naše děti, zvláště chlapci, nejsou nejlépe. Nejhůře dopadly vytrvalostní disciplíny.
V rámci školy a školky přijmeme opatření jako např. zavedení více sportovních her ve školní družině a na vycházkách mateřské školy. Škola má však jen omezené možnosti saturovat snížení hybnosti dětí.