Vážení rodiče a přátelé naší školy,
po půlroční snaze máme konečně nové herní prvky na školní zahradě určené pro žáky základní školy.
K renovaci školní zahrady přispěli svou prací sami žáci, kteří na podzim 2022 zrenovovali staré školní židle, které jsme následně prodali. Obec Únětice poté přispěla škole stejně vysokou částkou, jaká se prodejem židlí získala. Ve prospěch zahrady šel také výtěžek z bazárku oblečení, který pro školu uspořádala paní Klára Víchová. Dále jsme obdrželi několik darů z řad rodičů. Celkem se na renovaci školní zahrady vybralo 145.190,- Kč.
Na jaře jsme objednali herní prvky, které jsou již v tuto chvíli nainstalované a budou zpřístupněné od 19.5.2023. Za tyto prvky jsme zaplatili 147.468,- Kč. Ještě máme v plánu dokoupit druhou branku na fotbal.
Tímto bychom moc rádi poděkovali všem, kteří škole finančně přispěli a podíleli se na akci, především paní výtvarnici Zuzaně Vítkové, která děti vedla při renovaci židlí.