Přijímací talentové zkoušky do naší základní umělecké školy pro následující školní rok 2023/2024 proběhnou ve dnech 28. -29. 6. 2023. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v nejbližších dnech. Ve školním roce 2023/2024 nebude otevřen Literárně dramatický obor. Děkujeme za pochopení.