Milí rodiče,

posíláme Vám informace, jak bude probíhat první školní týden v novém školním roce 2023/2024.

Žáci první třídy se za přítomnosti svých rodičů setkají 4. 9. 2023 v 8.15 před budovou školy se svojí třídní paní učitelkou. Poté budou společně žáci a rodiče pokračovat do své třídy. Po první vyučovací hodině v 9.00 je připravené pro prvňáčky a jejich rodiče divadelní představení na přivítanou. Předpokládaný konec představení je v 10.15. Poté odejdou děti se svými rodiči domů.

Žáci 2. – 5. třídy se 4. 9. 2023 sejdou v 8.15 ve svých třídách. Po první vyučovací hodině v 9.00 žáci se svými třídními učitelkami sejdou na zahradu školy, kde bude odhalena nová část mozaiky na budově školy za přítomnosti umělkyně a tvůrkyně mozaiky Magdaleny Kracík Štorkánové. Poté budou děti ze školy odcházet domů. Družina ani školní jídelna nebudou 4. 9. 2023 v provozu. Školní jídelna vaří v tento den pouze pro mateřskou školu.

5 . 9. – 6. 9. 2023 končí vyučování ve všech třídách po 4. vyučovací hodině, tedy v 11.55. Poté půjdou žáci postupně na oběd. Tímto žádáme rodiče o trpělivost při vyzvedávání dětí, školní jídelna nemá takovou kapacitu, aby obsloužila všechny žáky najednou. Od 5.9. bude již v provozu oddělení ranní i odpolední družiny. Upozorňujeme, že v družině mohou být přítomni jen žáci, kteří odevzdali/odevzdají vyplněnou přihlášku do školní družiny pro školní rok 2023/2024. Přihlášku do družiny najdete na webových stránkách školy: https://skolaunetice.cz/skolni-druzina/

Od 7. 9. 2023 probíhá ve třídách výuka dle rozvrhu. Rozvrh obdrží všechny děti v první den školní docházky.