Milí rodiče,

často se nám stává, že nám někteří píšete, že Vám nefungují čipy. Není to dáno tím, že by byly čipy nefunkční, ale proto, že každý z čipů má jiný časový plán:

Čipy pro rodiče dětí mateřské školy jsou funkční ráno v čase od 7.00 h do 8.15 h a pak odpoledne v čase od 12.00 h do 17.00 h.

Čipy pro rodiče žáků základní školy jsou funkční jen v čase určeném pro vyzvedávání dětí, tedy od 12.00 h do 14.00 h a od 15.00 h do 17.00 h. V čase od 14.00 h do 15.00 h nejsou čipy aktivní, neboť v tomto čase probíhají družinové volnočasové aktivity mimo budovu školy.  Ráno bývají dveře otevřené za přítomnosti vychovatele, pokud dorazíte do školy dříve a nebo později, a u vchodu není přítomný dozor, dveře do budovy si otevře Vaše dítě samo svým žákovským čipem, který je v tomto čase aktivní. Žákovský čip slouží zároveň i k vyzvedávání obědů ve školní jídelně základní školy.