Vážení rodiče,

dnešním dnem byly aktualizovány školní řády naší základní, mateřské a základní umělecké školy a zároveň byly aktualizovány školní vzdělávací programy v mateřské škole a základní umělecké škole.

Upravené verze dokumentů pro ZŠ najdete zde, pro MŠ zde, pro ZUŠ zde.

Prosíme, seznamte se s novým zněním dokumentů.