Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a Cukr volný v rámci spotřebního koše. Celé znění dodatku si můžete přečíst zde.

Naše školní jídelna se bude držet těchto doporučení, přizpůsobíme jim způsob přípravy jídla a upravíme jídelníčky.