Milí rodiče a přátelé únětické školy,

rádi bychom vám připomněli, že v následujícím týdnu probíhá zápis do 1. ročníku naší základní školy. Zápis se koná ve dnech 15. a 16. 4. 2024 v prostorách základní školy. Na konkrétní čas je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře. Náhradní termín zápisu je nutné si předem domluvit. Součástí zápisu je motivační hra pro děti, proto je žádoucí, aby se dítě zápisu zúčastnilo. Zákonný zástupce dítěte se zápisu účastní vždy.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, která je součástí e-mailu, který obdržíte po přihlášení k zápisu, případně doklad o povolení odkladu povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024 nebo doklady potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025.