Vážení rodiče,

školská rada schválila Školní řád základní školy Hnízdo v Úněticích. Tento školní řád je platný a vyvěšený od 18. 3. 2024. Jeho plné znění si můžete přečíst zde.