Vážení rodiče,

v příštím školním roce již nebudou probíhat hodiny skupinové arteterapie pro děti ani dospělé. Stále Vašim dětem ale nabízíme možnost individuální terapie jako podpůrné péče. Více informací najdete na letáčku. Pokud máte o tuto formu zájem, prosím, kontaktujte přímo lektorku Bc. Magdalénu Víchovou na e-mailu: magdalena.vichova@seznam.cz