Červnové přijímací řízení do základní umělecké školy bylo ukončeno. Moc se těšíme na všechny nově přijaté žáky na začátku školního roku 🙂 Stále však máme několik volných míst v následujících oborech:

Multimediální tvorba
Dramatický obor
Plošná tvorba
Hra na bicí nástroje
Hudební přípravka pro předškoláky

Pro více informací a přihlášení kontaktujte paní ředitelku školy Mgr. Bc. Martinu Hovorkovou na: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

Krásné léto za celý tým školy!