Vážení rodiče,

vánoční prázdniny se blíží, proto bychom vám rádi připomněli předvánoční provoz v naší škole.

S dětmi se v tomto školním roce potkáme naposledy ve čtvrtek 21. 12. 2023. Výuka na základní škole bude v tento den ukončena po čtvrté vyučovací hodině. Družina, kroužky, výuka v ZUŠ i provoz v mateřské škole jsou v tento den bez omezení.